مرضیه منصوریان | سکس‌تراپیست

مرضیه منصوریان

سکس‌تراپیست

  • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

سابقه فعالیت در کلینیک ایران:

از تابستان 1402

حوزه‌های تخصصی فعالیت:

  • رواندرمانی شناختی-رفتاری برای اختلالات جنسی
  • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
  • تمایلات جنسی نوجوانان
  • رفتارجنسی کودک

 

برای رزرو وقت سکس‌تراپی با مرضیه منصوریان با ما مرتبط شویدنوبت‌دهی تلفنی